แนะนำเว็บไซต์ ดาวน์โหลดเอกสารงานวัด

     แนะนำเว็บไซต์ แจกจ่ายให้ดาวน์โหลดเอกสาร แบบเอกสารต่างๆ โดย้เฉพาะเอกสารเกี่ยวดับวัด  เกี่ยวกับงานวัด  เกี่ยวกับงานพระเลขา  เอกสารสารพระเลขาต่างๆ มีทั้งที่ทางเราทำเอง  และเรารวบรวมมาไว้ที่เดียวกัน  นอกจากนั้น ยังมมีตัวอย่างไฟล์ PSD ที่ทำสามารถนำไปใช้ได้อย่างฟรี  ดาวน์โหลดฟรี  นำไปแก้ไขได้  มีตัวอย่างเอกสารประชาสัมพันธ์งานต่างๆ เอกสารงานพระธรรมทูต  เอกสารงานเผยแผ่  ตัวอย่างป้ายต่างๆ ตัวอย่างใบอนุโมทนาบัตร  มีหลายแบบให้ท่านดาวน์โหลดนำไปใช้  ซึ่งท่านสามารถแก่ไขได้ด้วยโปรแกรมพื้นฐาน เช่น ด้วยโปรแกรม Microsoft Word  โปรแกรม Photoshop เป็นต้น

ป้ายธรรมะ ในวัด

     ไหนๆ ก็เข้าวัดแล้ว  เพื่อทำบุญ ทำกุศล เกิดปัญญาขึ้นกับตน  เกิดมงคลชีวิตขึ้นกับตน  คนฉลาดหรือบัณฑิตย่อมนำสิ่งที่ผ่านเข้ามาทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ให้เกิดเป็นบุญเป็นกุศลได้  ถ้าท่านได้เข้าวัดเห็นป้ายข้อความ ธรรมะที่ติดข้างถนน ตามต้นไม้  ให้น้อมนำเข้ามาใส่ตน  อย่าไปมัวแต่กังวลว่าคนติดป้ายเป็นใคร  คนติดป้ายทำได้หรือไม่  อันนั้นเราไม่ต้องรู้มากถึงขนาดนั้นก็ได้  ให้น้อมเข้ามาใส่ตน  ใช้จิตพิจารณากุศล อกุศล ประโยชน์ มิใช่ประโยชน์ที่เราจะเรียนรู้ได้จากป้ายธรรมะนี้ แล้วน้อมมาปฏิบัติ  ผู้นำป้ายที่ไปเจอในวัดต่างๆ มาให้อ่าน มาพิจารณา  นั่นแหล่ะ  ไม่ต้องไปคิดว่าผู้เขียนนำมาจากวัดไหน  ผู้เขียนทำได้หรือไม่  แต่ให้คิดว่าเกิดสติปัญญาต่อท่านหรือไม่เท่านั้นเอง

๑ วัด ๑ เว็บไซต์ ออนไลน์ไปทั่วโลก

๑ วัด ๑ เว็บไซต์ ออนไลน์ไปทั่วโลก

-เว็บไซต์ประกอบด้วย 3 ส่วน

1.   ระบบเว็บไซต์  เขียนเอง หรืออาจจะใช้ระบบอื่นๆ เช่น joomla ดาวน์โหลดฟรีที่ joomla.org

2.   โดเมนเนม  หรือชื่อเว็บไซต์สำหรับพิมพ์เข้าชมเว็บไซต์ของเรา  เช่น  dhammayut.net

3.   โฮสติ้ง  คือพื้นที่สำหรับเก็บตัวเว็บไซต์ตามข้อที่ 1   ต้องจ่ายรายปีกับผู้ให้บริการนั้นๆ เหมือนข้อ 2

-ขั้นตอนการทำเว็บไซต์แยกออกเป็น 2 ขั้นตอน

1.    ขั้นตอนการติดตั้งระบบเว็บไซต์ (ใช้เวลาเรียน 4 วันหรือมากกว่านั้น)

-การจดโดเมนเนม /  โฮสติ้ง (ราคาแล้วแต่ผู้ให้บริการที่ท่านใช้)                      -การติดตั้งเว็บไซต์ระบบ  Joomla            

–การสร้างเทมเพลตด้วยโปรแกรม Artisteer  (โปรแกรมราคา $129.95 ซื้อที่www.Artisteer.com)*

-การปรับแต่งส่วนประกอบอื่นๆ ที่เกี่ยวกับระบบ  

(ขั้นตอนที่ 1 นี้ ผมอาจจะติดตั้งถวายท่านได้ เพื่อข้ามไปเรียนขั้นตอนที่ 2 หรือจะเรียนก็ได้)

2.   ขั้นตอนการใช้งานระบบเว็บไซต์  (ใช้เวลาเรียน 3-7 วัน)

-การสร้างเนื้อหา          -การใช้งาน gallery              -อื่นๆ ตามความจำเป็นที่ต้องใช้

            (ระยะเวลาเรียนนี้ คือหวังผลในการมีและบริหารเว็บไซต์เบื้องต้น ไม่ใช่ระดับมืออาชีพนะครับ)

พระธาตุหลวง เวียงจันทร์

     เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๖ ผู้เขียนขอบันทึกเป็นประวัติศาสนตร์ไว้หน่อย  เพราะเป็นวันที่ผู้เขียนได้เดินทางข้ามไปนครเวียงจันทร์เป็นครั้งแรก  ที่น่าประทับใจเป็นอย่างยิ่ง  เพราะผู้เขียนได้เข้าไปกราบไหว้พระธาตุหลวง อันเป็นปูชนียสถานที่สำคัญที่สุดในประเทศลาว  มีความสำคัญอย่างยิ่ง พระธาตุหลวง หรือ พระเจดีย์โลกะจุฬามณี (ลาว: ທາດຫລວງ หรือ ลาว: ພຣະທາດຫລວງ) นับเป็นปูชนียสถานอันสำคัญยิ่งแห่งนครหลวงเวียงจันทน์ และเป็นศูนย์รวมใจของประชาชนชาวลาวทั่วประเทศ ตามตำนานกล่าวว่าพระธาตุหลวงมีประวัติการก่อสร้างนับพันปีเช่นเดียวกันพระธาตุพนมในประเทศไทย และปรากฏความเกี่ยวพันกับประวัติศาสตร์ของดินแดนทางฝั่งขวาแม่น้ำโขงอย่างแยกไม่ออก สถานที่นี้ถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์สำคัญอย่างของประเทศลาว ดังปรากฏว่าตราแผ่นดินของลาวที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนี้มีรูปพระธาตุหลวงเป็นภาพประธานในดวงตรา